Personvernerklæring for Relekta AS


Behandling av personopplysninger
 

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, som for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, stillingstittel og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Relekta er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk.


Hvilke personopplysninger behandles

Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.


Formål med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle de avtalene du har med oss; om levering av produkter og holde deg informert om nyheter, kampanjer osv. Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon og ordreinformasjon, samt informasjon for å yte kundeservice, i kommunikasjon med deg som kunde, og i håndtering av for eksempel tilbakemeldinger og klager.


Utlevering og overførsler av personopplysninger 

Relekta bruker underleverandører for effektiv drift av vår virksomhet.

Behandlingen av personopplysninger fra Relektas underleverandører, er alltid beskyttet med kontraktmessige avtaler for å sikre at våre tjenesteleverandører og partnere behandler våre kunders personopplysninger i samsvar med gjeldene lover.

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt 


Dine rettigheter

Som ansvarlig selskap ønsker vi åpenhet og innsynsmuligheter når det gjelder behandling av våre kunders personopplysninger.

Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å korrigere du har rett til å korrigere personopplysninger som er feil eller unøyaktige

Rett til å begrense behandlingen, du kan bestemme at dine personligopplysninger kan bli benyttet til avgrensede formål

Rett til innsigelser. Du har rett til å komme med innsigelser mot behandling av dine personopplysninger.

Rett til å slette. Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes. I noen tilfeller kan det likevel være en overordnet hensikt i å behandle og beholde personopplysninger, for eksempel for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om dine personopplysninger i maskinlesbart format i situasjoner der vi behandler personopplysninger basert på kontrakt eller samtykke.

Rett til å trekke et samtykke. Du som kunde har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.


Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg, så lenge du forblir vår kunde.


Behandlingsansvar og kontaktinformasjon

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Relekta har en behandlingsansvarlig som har ansvaret for at oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til HR sjef, og kan kontaktes via email:  personvern@relekta.no

Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring
Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring