Vi gjør vedlikehold enklere,
mer miljøvennlig
og mer lønnsomt

Bærekraftreisen i Relekta

Gjennom hele vår verdikjede påvirker vi miljøet og samfunnet rundt oss. Vi i Relekta jobber aktivt med å ta de rette valgene for å gjøre denne reisen så bærekraftig som mulig. Vi evaluerer alle leddene i verdikjeden for å møte kundene våre med de beste forutsetningene, slik at de også skal nå sine bærekraftmål.

Dette betyr at vi ser på hele livssyklusen til våre produkter, for å redusere deres CO2-avtrykk og påse at de i minst mulig grad påvirker miljøet og samfunnet negativt.

Vi har hele tiden fokus på å bli litt bedre, og vet at dette er en lang reise med mange utfordringer. Vi strekker oss etter vår eier Indutrade AB sitt hovedmål, å være CO2-nøytral innen 2030.

 

Miljø og kvalitet sertifiseringer

Miljøfokuset er ikke nytt i Relekta, og miljøstyring begynte allerede i 1996 da organisasjonen ble ISO sertifisert (ISO 14001) for første gang. Dette betyr at Relekta har hatt organisert miljøarbeid i over 25 år, og sertifiseringene er like viktig for vårt bærekraftarbeid i dag som de var den gangen.

Et annet viktig steg i vårt bærekraftarbeidet er opprettholdelse av Miljøfyrtårn-sertifiseringen som Relekta har hatt siden 2009. Miljøfyrtårn bidrar blant annet til overvåkning av våre utslipp og avfallshåndtering inkludert tiltakene våre.

Sist, men ikke minst så er Relekta igjennom våre eier Indutrade AB en del av UNs Global Compact – og dette gir oss vår retning i bærekraftarbeidet.

 

Åpenhetsloven

Relekta er en handelsbedrift som importerer og selger produkter for bygging, reparasjon og vedlikehold. Hovedkontor og lager er lokalisert i Oslo, og salgskonsulentene er representert i hele landet. Hovedtyngden av varekostnaden kommer fra leverandører lokalisert i Europa, men vi har også vareleverandører med produksjon i USA og Asia. Leverandørene følges systematisk opp med metode utviklet i tråd med ISO 9001, 14001 og 45001.

Kravene i åpenhetsloven er noen av mange elementer i vår etiske forretningsførsel (Code of Conduct). Lovens formål med å fremme anstendige arbeidsforhold og respektere grunnleggende menneskerettigheter er helt sentralt i vårt samarbeid med, og valg av, våre leverandører og øvrige interessenter.

Metoden vi benytter for å følge opp våre leverandører gir god innsikt og mulighet for å avdekke potensiell risiko, og per juni 2023 er det ikke avdekket faktiske negative konsekvenser knyttet til anstendige arbeidsforhold eller grunnleggende menneskerettigheter hos våre leverandører.

Miljøansvar

Relekta-Gruppen er sertifisert etter ISO14001 og ISO 45001 standarden, er godkjent Miljøfyrtårnbedrift samt arbeider med ordninger som RENAS, Grønt Punkt og Svanemerket.

UNGC

Vår eier Indutrade har signert avtale med UN's Global Compact sustainability initiative (UNGC), som fungerer som rammen for bærekraftarbeidet vårt. På den måten forplikter vi oss til å jobbe med Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling på de fire områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

Miljøtilpassede produkter

Relekta markedsfører mange miljøtilpassede produkter, se etter merket "miljøtilpasset". Et miljøtilpasset produkt må tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier: 

    • Nedbrytbar i naturen 
    • Næringsmiddelgodkjent 
    • Løsemiddelfritt 
    • Laget av vannbaserte kjemikalier 

 

Fagstoff

Alex Andersen

Miljøet og maskinparken tjener på vedlikeholdsprodukter av høy kvalitet

Slik reduserer du dieselforbruket ditt

Slik reduserer du dieselforbruket i maskinparken

Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring
Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring