Kurs for bruk av diisocyanater, REACH sikkerhetstrening

Innen 24. august 2023:
Alle brukere av produkter som inneholder diisocyanater og diisocyanat, eller overvåker slikt arbeid må kunne dokumentere gjennomgått kurs. Kurset skal sikre trygg og forsvarlig bruk, og verifisere at bruker er klar over risikoene som er forbundet med bruk av slike produkter. Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater.

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere:

  • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF)

  • at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger

  • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr.

Opplæringen gjennomføres slik arbeidsgiver mener er mest hensiktsmessig, men må være i en form som gjør det mulig med muntlig diskusjon og spørsmål/svar.

Hva er isocyanater?

Isocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som bestanddel i polyuretanprodukter. Vanlige polyuretanprodukter er maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi. Selv små mengder isocyanater kan gi alvorlige helseskader. Isocyanater har en høy luktterskel, og kan ikke luktes før det er langt over akseptabelt nivå. Giftige doser kan derfor inhaleres uten luktvarsel.

Det vanligste symptomet på eksponering er problemer med pusten, for eksempel tett eller rennende nese, snue, irritasjonshoste eller neseblod. Den som er eksponert kan også få hodepine eller kjenne seg tung i hodet, oppleve nedsatt lungefunksjon og at det blir tyngre å puste ved anstrengelser.
Symptomer kan melde seg med det samme, eller etter kort tid. Det hender også at symptomene ikke opptrer før flere timer etterpå. De kan også forsvinne når man er borte fra jobb i noen dager.

Kortvarig høy eksponering kan gi varige skader på åndedrettssystemet. Slike skader er blant annet påvist hos overlevende etter brann, etter sveising, og i forbindelse med kjemikaliesøl hvor det har vært høyt nivå av isocyanater i luften. Forskning har også vist at eksponering for isocyanater muligens kan gi skader på sentralnervesystemet. 

Effekter av isocyanater opptrer altså ved svært lave konsentrasjoner. Det er ikke påvist klare forskjeller i helseeffekter mellom ulike typer isocyanater. Alle isocyanater må betraktes som like helsefarlige, og det avgjørende er antallet frie reaktive isocyanatgrupper (-NCO) man kan eksponeres for. Det har vært hevdet at prepolymerisert isocyanat ikke er helsefarlig fordi innholdet av fri monomer er lavt. I dag vet vi imidlertid at helsefaren er knyttet til reaktive isocyanatgrupper, uansett størrelsen på molekylet. Derfor er også prepolymeriserte isocyanater helsefarlige. I noen tilfeller gir imidlertid prepolymerisert isocyanat lavere eksponering siden molekylene er større og har lavere flyktighet. Dette er tilfellet for eksempel når maling og lakk påføres med kost eller rull. Ved bruk av sprøyteutstyr forurenses imidlertid luften gjennom tåken, og risiko for isocyanateksponering er like stor som for forbindelser med isocyanatmonomer.
Kilde, og for mer informasjon: se arbeidstilsynet 

Kurs

De aller fleste av våre produkter inneholder ikke isocyanater. Unntaket gjelder de produktene som har base i polyuretan, som f.eks. byggskum. Våre produkter som inneholder diisocyanater er PRO Byggskum 500 ml, Pro Byggskum 750 ml, PU22, Megaplast PU, Smartfix Svart 30/90, Smartfix EXP, Nova Power Grip.

Relekta er medlem av den europeiske bransjeorganisasjonen for lim og fugemasse, FEICA, som har laget kursmateriell på alle EU-språk.

Opplæringsplattformen finnes gratis på https://isopa-aisbl.idloom.events/ ved å bruke koden FEICA_21_G 

For norskspråklige brukere kan vi lede til Medco HMS, som arrangerer både kurs og webinar. 

Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring
Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring