Orion 272

Art.nr.: BL272F

Volum

Antall i kartong: 12 stk

Egnet for: Profesjonelt bruk

Mange motoroljer bruker lavere kvalitet på tilsetningsstoffene eller minimale mengder kostbare tilsetningsstoffer for å sikre at deres olje er konkurransedyktig i pris. Mange av de bedre motoroljene har 3 eller 4 tilsetningsstoffer. Orion 272 motoroljetilsetning inneholder hele 22 tilsetningstoffer. De viktigste er: Viskositetsindeks-forbedrer: Orion 272 VI (Viskositet Improver) består av et nøye balansert syntetisk oligomer som har alle fordelene til både monomer og polymer viskosietetsindeks-tallene. Orion 272 oligomeren sprer ut viskositetsevnen til motoroljen over et større driftsområde enn det den originale motoroljen har viskositet til. Dette forbedrer kaldstartsegenskapene og sikrer at oljen ikke tynnes ut når motoren oppnår driftstemperatur. Dette gir mindre slitasje ved start og bedre smøring når motoren når sitt normale driftsområde. Rengjørende additiver: Motorolje inneholder rensende tilsetningsstoffer for å bryte opp slam- og koksdannelse i motoren. Disse rengjørende additivene gir også et surt biprodukt som korroderer på motordelene. Orion 272 anvender et ikkemetall, askefri type rensende tilsetningsstoff som består av polymeriserte olefiner. Dette metallfrie tilsetningsmiddelet er også effektiv for å opprettholde renheten i sylindrene og hindrer at stempelringene setter seg. Forbedret tetting mellom stempelringer og stempelveggen og at stempelringen ikke setter seg, bidrar til lavere oljeforbruk og drivstofforbruk. Det gir også maksimal ytelse. Dispergerende tilsetningsstoffe: Ved hyppige stopp og start sprer ikke de rengjørende tilsetningsstoffene i vanlige motoroljer urenhetene i oljen like godt (som er en del av motorslitasjeegenskapene). Avfallsspartikler fra motoroljen har en tendens til å hope seg opp og danne en klebrig hinne som, ved hjelp av varme, danner en hard ferniss på motordelene. Dette fører til at de hydrauliske ventilløftere fester seg og det kan også dannes "hotspots" i motoren, som gradvis kan føre til motorhavari grunnet overoppheting. Orion 272 benytter en polymer hvor et nitrogen-inneholdende monomer er tilstede, og dette gir en overflatebehandling som bidrar til tiltrekning av polare bestanddeler i slamdannende partikler. Dette holder metalliske slitasje i sjakk, og avfallsstoffene følger med ut ved oljeskift. Oksidasjons-inhibitorer: Orion 272 inneholder en avansert antioksidant som fungerer i den doble rollen som en inhibitor og metalldeaktivator. I en normal motor oppstår en kjemisk reaksjon når smøreoljer blir utsatt for oksygenbærende materialer som luft og vann. Denne oksidasjon blir akselerert ved en økning i temperaturen, tilførsel av luft og nærvær av katalytiske metaller. Et biprodukt som kalles hydroperoksyd er fremstilt av en kombinasjon av oksygen og hydrokarboner (som i petroleumsprodukter). De danner en kjedereaksjon som til slutt produserer slam, hard ferniss, karbonavleiringer og sure forbindelser. Orion 272s oksidasjons-inhibitorer: - oppløser peroksyder - fungerer som en metalldeaktivator - hinder oksidasjon i oljen - hemme korrosjon - reduserer slitasje. Korrosjonsinhibitorer: Korrosjon av motordeler forårsakes av de syrer som dannes under prosessen med oljeoksidasjon og hydrokarbonforbrenning. Orion 272 inneholder et smøremiddel som tilfører et belegg (via en kjemisk forbindelse) på metallflatene slik at alle metalldeler som kommer i kontakt med motorolje hindrer syredannelse beskyttes dermed mot korrosjon. Friksjonsmodifisering: Orion 272 inneholder et avansert tilsetningsstoff som minsker friksjon ved å danne en superglatt oljefilm. Dette kleber til motordelene og reduserer friksjon og dermed minsker startmomentet som kreves i bykjøring med mye stopp og start. Dette i sin tur forbedrer motorens drivstofforbruk og reduserer motorslitasje.

Blandingsforhold: 1:20 (ca 50 ml pr l olje)
Bruksansvisning: Orion 272 kan tilsettes direkte i eksisterende motorolje på både bensin- og dieselmotorer, selv om det er å foretrekke å tilsette ved oljeskift eller bare litt brukt olje. Det bør aldri bli påfylt dersom motoroljen nærmer seg slutten av skiftintervallet. For alle biler: Tilsett 1 del Orion 272 til 20 deler motorolje (1:20). Etterfylling: Siden de fleste biler forbruker noe motorolje, må motoroljen etterfylles i løpet av skiftintervallet. Orion 272 bør tilsettes mengden motorolje som etterfylles i samme forholdet (1:20). Dersom 1 liter motorolje er etterfyllt, tilsettes 50 ml Orion 272 (1:20). Det anbefales å forhåndsblande Orion 272 med riktig mengde motorolje før tilsetting. Ved direkte tilsetning i motoren, må Orion 272 tilsettes langsomt mens motoren er varm og går på tomgang.

  • Inneholder viskosistetsindeks-forbedrer og tilsetninger som øker motorytelsen
  • Gir ekstra god smøring på kaldstart, da slitasjen er størst
  • Forbedrer stempelring-tetning som reduserer både olje- og drivstofforbruk

EAN: 5420031520769
Antall i kartong: 12

Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring
Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring