Hvordan finne riktig hanske?

Hendene er ditt viktigste verktøy i alt du gjør og da er det viktig å beskytte de på best mulig måte, men det kan være vanskelig å vite hvilken hanske som er best egnet til hvilket arbeid. Vi hjelper deg å finne rett hanske til riktig bruk.

Det er en jungel av hansker der ute til forskjellig bruk og det kan være vanskelig å velge riktig. Ofte velger man hansker kun ut ifra hvordan de passer på hendene, men det viktigste er å finne riktig hanske til rett bruk. 

Start med å spørre deg det viktigste 

 1. Hvilket arbeidsmiljø befinner jeg meg i og hva trenger jeg å beskytte meg mot?
  Er det et kaldt miljø? Vått? Glatt? Skal jeg beskytte mot kulde? Støt? Vibrasjoner? Kutt? Kjemiske påkjenninger? Når du har svarene på dette så kan du gå videre til:
 2. Hvilken grad av beskyttelse trenger jeg?  
  Hvor risikofylt er arbeidet og miljøet du befinner deg i? Blir du utsatt for sterkt etsende kjemi over tid? Hvor kaldt er det, og hvor lenge skal du oppholde deg i kulden? Bruker du kuttverktøy store deler av arbeidsdagen? Disse spørsmålene er avgjørende for å vite hvor “sterk” hanske du trenger.  

Når du har definert de to første punktene kan du gå etter komfort. Våre hansker er kategorisert slik:  

Monteringshansker

Komfortable, tettsittende, pustende og elastiske hansker som gir god fingerfølsomhet.

Engangshansker

Tettsittende hansker til kortvarig bruk som gir god beskyttelse og holder hendene rene der man ofte bytter mellom arbeidsoppgaver.

Arbeidshansker

Kraftige hansker med mindre fingerfølsomhet som beskytter hendene under røft arbeid.

Vinterhansker

Varme hansker som beskytter mot kulde og vann.

Kjemikaliehansker

Designet for å beskytte hendene mot kjemiske stoffer. Varierer i tykkelse og fingerfølsomhet.

Sveisehansker

Tykke hansker i flammehemmende materialer med meget høy beskyttelse mot varme.

Vibrasjonsdempende hansker

Reduserer eksponeringen for vibrasjoner og støt som kan forårsake belastningsskader.

Kuttbeskyttende hansker

Dette er hansker som kan ligne på monteringshansker, men som har høyere beskyttelse mot kutt.

Hvordan vite hva en hanske tåler?

Det er ikke rett frem å vite hva man skal se etter når det kommer til merking av hansker. Det er utviklet europeiske standarder som spesifiserer krav, testmetoder og merkingsinstruksjoner, de såkalte EN-standardene, som skal gjøre det enklere å velge rett hanske til rett bruk.

CE-kategori 
Den enkleste og mest overordnede merkingen av hansker er CE-kategori.  

Kat. 1 Minimale risikoer 
Beskytter brukere mot minimal risiko, og gir en grunnleggende beskyttelse i lavrisiko arbeidssituasjoner.  

Kat. 2 Medium risikoer 
Beskytter brukeren mot middels alvorlige, men reversible risikoer. Hanskene skal være merket med piktogram som viser hvilke risikoer de beskytter mot, og de skal være testet i av et godkjent laboratorium.

Kat. 3 Alvorlig risiko 
Oppfyller krav om beskyttelse mot risiko som har svært alvorlig konsekvenser, som dødsfall eller uopprettelig helseskade.    

Videre har vi samlet hvilke standarder du burde se etter, hva de betyr og hvordan du skal lese dem innunder hver hanskekategori så det skal være enklere å finne fram.  

Monteringshansker

Visse oppgaver krever uovertruffent grep og følelse. Monteringshansker er komfortable, tettsittende og elastiske hansker som gir god fingerfølsomhet som gjør at du kan jobbe med presisjonsarbeid. De er mer pustende og komfortable enn engangshansker for bruk over lang tid.  

Alle våre monteringshansker med unntak av tekstilhansker er sertifisert etter EN 388 – standarden. EN 388 tester hansker mot kutt- og slitemotstand, eller mekanisk risiko. Testen måler beskyttelsesnivået på 6 forskjellig områder, resultatet blir en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

Noen av monteringshanskene våre beskytter også mot flammer, og er sertifisert etter EN 407-standarden. EN 407 måler beskyttelse mot termiske risikoer (varme og/eller brann). Også denne testen måler beskyttelsesnivået på 6 forskjellig områder, og resultatet blir en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

I tillegg så har hanskene ulik grad av motstandsdyktighet mot vann, olje og fett, og noen er godkjent for mathåndtering.  

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

1. Slitestyrke (beskyttelsesnivå 0-4)  
Slitestyrken måles ved antall sliperunder (under trykk) som må til før man sliter hull i hansken. Nivå 1 tilsvarer 100 runder mens 4 tilsvarer 8 000.  

2. Skjære/kuttmotstand - Coup test (beskyttelsesnivå 0-5 / X) 
Denne metoden brukes til materialer som ikke sløver bladet, og merkes med beskyttelsesnivå 0-5. Dersom materialet påvirker bladet (eks. kuttbestandig materialer) vil det merkes med X. Kuttmotstanden måles ved antall omdreininger som skal til for roterende sirkelkniv med konstant hastighet skjærer gjennom hansken. Nivå 1 er 1,2 mens nivå 5 er 20 omdreininger.  '

3. Rivefasthet (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måles ut ifra kraften som er nødvendig for å rive i stykker materialet, med maksimal kraft på 75 N. Nivå 1 er 10 N mens nivå 4 er 75 N.  

4. Punkteringsmotstand (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken. Nivå 1 er 10 N og nivå 4 er 150 N. 

Beskyttelesesnivå  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Slitasjemotstand (runder) 

100 

500 

2000 

8000 

 

2. Skjærebestandighet (index) 

1,2 

2,5 

5 

10 

20 

3. Rivefasthet (newton) 

10 

25 

50 

75 

 

4. Punkteringsmotstand (newton) 

20 

50 

100 

150 

 

 

5. Kuttmotstand, ISO coup-test (beskyttelsesnivå A–F) 
Denne testen er valgfri, med mindre hanskematerialet sløvet bladet i test 2 (skjære/kuttemotstand). Da er det denne testen som er vesentlig. Testen måler kraft som kreves for å skjære gjennom materialet ved hjelp av et rektangulært blad i en tomodynamometer (TDM)

Beskyttelsesnivå 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Skjæremotstand (N) 

2 

5 

10 

15 

22 

30 

6. Støtdemping (beskyttelsesnivå P) 
Testen for beskyttelse mot støt testes på samme måte som beskyttelseshansker for motorsyklister. Det er kun håndflaten som kan testes med denne metoden. Resultatet i denne testen er enten godkjent eller ikke, P = godkjent (Pass), og betyr at overført kraft er mindre enn 9 kN i ett enkelt slag, og gjennomsnittet under 7 kN. 

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

Beskyttelse mot antennelse (beskyttelsesnivå 0-4):  
Denne testen måler to ting; tiden det tar før hansken slutter å brenne etter antennelse og gløde etter antennelse. Nivå 1 er ≤20 s brennetid og ingen krav til glødetid, nivå 4 er ≤2 s brennetid og ≤5 s glødetid. OBS: Hansken må ikke komme i kant med åpne flammer hvis ikke hansken oppfyller minimum nivå 3.  

Motstand mot kontaktvarme (beskyttelsesnivå 0-4) 
Måler hvor mange grader hansken gir beskyttelse mot i 15 sekunder eller mer uten at innsiden av hansken varmes opp med mer enn 10 °C. Nivå 1 er 100 °C, mens Nivå 4 er 500 °C.  

Motstand mot konveksjonsvarme (beskyttelsesnivå 0-4) 

Måler hvor mange sekunder hansken kan forsinke en temperaturøkning på innsiden av hansken. Nivå 1 er ≥4 mens Nivå 4 er ≥18 

Motstand mot strålingsvarme (beskyttelsesnivå 0-4) 
Måler hvor mange sekunder hansken motstår termisk stråling før den når en gitt temperatur. Nivå 1 er ≥7 mens nivå 4 er ≥95 

Motstand mot sprut av smeltet metall (beskyttelsesnivå 0-4) 

Måler hvor mange dråper av smeltet metall som må til for å øke temperaturen mellom hanskematerialet og huden med 40 °C. Innerste lag på hansken blir inspisert og kan ikke vise noen tegn til hull eller smelting. Nivå 1 er ≥10 mens nivå 4 er ≥35.  

Motstand mot smeltet metall (beskyttelsesnivå 0-4) 
Måler hvor mange gram smeltet metall som skal til før “huden” blir skadet. Innerste lag på hansken blir inspisert og kan ikke vise noen tegn til hull eller smelting. Ytterste lag kan ikke antennes i løpet av testen dersom den skal godkjennes. Nivå 1 er 30 g mens nivå 4 er 200 g.  

 

Beskyttelsesnivå 

1 

2 

3 

4 

Beskyttelse mot antennelse (sekunder) 

<20 

<10 

<3 

<2 

Motstand mot kontaktvarme 

100 °C 

250 °C 

350 °C 

500 °C 

Motstand mot konveksjonsvarme (sekunder) 

<4 

<7 

<10 

<18 

Motstand mot strålingsvarme (sekunder) 

<5 

<30 

<90 

<150 

Motstand mot sprut av smeltet metall (antall) 

>5 

>15 

>25 

>35 

Motstand mot smeltet metall (gram) 

30 

60 

120 

200 

 

Engangshansker

Engangshansker brukes både for å beskytte huden mot ytre påkjenninger som smuss og kjemikalier og for å holde hendene rene om man ofte bytter arbeid mellom ren og skitten sone. Typiske bruksområder er arbeid der man ofte er borte i vann, oljer eller kjemi. Hanskemateriale og pudderinnhold er viktig for å unngå eventuelle allergiske reaksjoner, i tillegg er grep og fingerfølsomhet viktige parametere i valg av engangshanske, avhengig av hva du arbeider med.  

 

Skal du bruke engangshansker til mathåndtering er det viktig å vite at hanskene er godkjent for dette. Hansker kan være godkjent for all mathåndtering, eller for mathåndtering unntatt fettholdig mat.  Godkjente hansker er merket med symbol på forpakningen. Hanskene i vårt sortiment som er godkjent for mathåndtering er merket som "næringsmiddelgodkjent" på nettsidene. Se etter det grønne merket, eller bruk filtreringsmuligheten til venstre.   

Utfører du arbeid som innebærer en risiko for plutselig utlading av elektrostatisk energi og håndterer brennbare stoffer som gass eller olje bør du se etter hansker merket med EN 1149 (godkjent eller ikke godkjent) som viser at hansken er antistatisk.  

Skal du bruke engangshansker ved arbeid med kjemikalier er det hvor aggressive kjemikaliene er og hvor lenge du er eksponert for kjemiene de viktigste parameterne for valg av hansker. Noen hansker er rimelige og tåler lite kjemikalier mens andre er produsert i flere lag og tåler sterke kjemikalier i lang tid. Men det er uansett viktig å bytte hansker før kjemikaliene har trengt igjennom, slik at man unngår falsk beskyttelse.  

EN 374 definerer krav til ytelse for hansker som beskytter brukeren mot kjemikalier og mikroorganismer.

EN 374 definerer krav til ytelse for hansker som beskytter brukeren mot kjemikalier og mikroorganismer. Standarden er delt inn i 5 deler:

 • DEL 1: Terminologi og ytelseskrav for beskyttelse mot farlige kjemikalier (EN 374-1:2016)
 • DEL 2: Gjennomtrengingsmotstand (EN 374-2)
 • DEL 3: Gjennomtrengningsmotstand av flytende kjemikalier (EN 16523-1 (erstatter EN 374-3))
 • DEL 4: Motstand mot kjemisk nedbrytning (EN 374-4)
 • DEL 5: Beskyttelse mot mikroorganismer (EN 374-5)

Samlet forteller de ulike delene at hansken er tett (374-2), hvilke kjemikalier hansken er testet mot, hvor lang tid det tar før kjemikaliemolekylene trenger gjennom hanskemateriale (ikke nødvendigvis synlig) (16523-1) og hvor mye hansken mister sine beskyttelsesevner etter kontakt med kjemikalien(e) (374-4). I tillegg kan hansken testes mot sopp og virus (374-5).

Det viktigste å sjekke er at hansken faktisk beskytter mot de kjemikaliene (og evt. sopp, bakterier og virus) du trenger beskyttelse mot, og hvor lenge du kan bruke hansken før du må bytte.

Tester at hansken er fullstendig tett. På engangshansker testes hansken ved å fylle den med vann eller luft, hvis det lekker ut er hansken mangelfull. For at hansken skal kunne merkes med EN 374-1 så må denne testen være godkjent.

Måler hvor lang tid det tar for kjemikalier å trenge gjennom hansken på et molekylært nivå (under konstant kontakt).  Ytelsesnivået går fra 1-6 der nivå 1 har en gjennombruddstid på >10 min mens nivå 6 har >480 min.

Ytelesnivå

Gjennombruddstid (min)

1

 >10

2

 >30

3

>60

4

>120

5

>240

6

>480

 

Listen over kjemikalier som kan hanskene testes på:

 

KJEMIKALIE

 CAS

KLASSE

A

Metanol

67-56-1

Primær alkohol

B

Aceton

67-64-1

Ketone

C

Acetonitril

75-05-8

Nitrilforbindelse

D

Diklormetan

75-09-2

Klorert parafin

E

Karbondisulfid

75-15-0

Organisk svovelforbindelse

F

Toluen

108-88-3

Aromatisk hydrokarbon

G

Diethylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterosyklisk og eterforbindelse

I

Etylacetat

141-78-6

Ester

J

n-Heptane

142-82-5

Mettet hydrokarbon

K

Natriumhydroksid 40%

1310-73-2

Uorganisk base

L

Svovelsyre 96%

7664-93-9

Uorganisk mineralsyre, oksiderende

M

Salpetersyre 65%

7697-37-2

Uorganisk mineralsyre, oksiderende

N

Eddiksyre 99%

64-19-7

Organisk syre

O

Ammoniumhydroksid 25%

1336-21-6

Organisk base

P

Hydrogenperoksid 30%

7722-84-1

Peroksid

S

Hydrogenfluorsyre 40%

7664-39-3

Uorganisk mineralsyre

T

Formaldehyd 37%

50-00-0

Aldehyd

 

Resultatet av testen klassifiserer hanskene som Type A, B eller C under EN 374-1.

EN 374-1: Type A - Minimum 6 kjemikalier må oppnå minst ytelsesnivå 2 (>30 min).
EN 374-1: Type B - Minimum 3 kjemikalier må oppnå minst ytelsesnivå 2 (>30 min).
EN 374-1: Type C - Minimum 1 kjemikalie må oppnå minst ytelsesnivå 1 (>10 min).

Hvilke kjemikalier hansken er testet for vises i en bokstavkode. Eksempel:

I denne testen måles endringen i én eller flere beskyttende egenskaper på hansken på grunn av kontakt med kjemikalien hansken testes mot. Testen måler endringen i % på punkteringsmotstanden til hansken før kontakt med kjemikalien (i en time) og etter.

Denne testen måler beskyttelsen hansken har mot sopp, bakterier og virus. Emballasjen til hansken merkes med piktogrammet for mikrobiologisk fare for hansker som beskytter mot sopp og virus. Hvis hansken også tilfredsstiller kravene i virustestmetoden så vil det stå VIRUS under piktogrammet.

Arbeidshansker

Arbeidshansker er gjerne kraftige hansker som beskytter hendene under røft arbeid. De har ofte mindre fingerfølsomhet og er konstruert for grovarbeid der slitasjemotstand har høy prioritet. Passer utmerket innen håndverk, skogbruk og industri. 

Vi har arbeidshansker med ulik grad av slitestyrke og kuttmotstand testet etter EN 388-standard. EN 388 måler beskyttelsesnivået på 6 forskjellig områder, resultatet blir en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

1. Slitestyrke (beskyttelsesnivå 0-4)  
Slitestyrken måles ved antall sliperunder (under trykk) som må til før man sliter hull i hansken. Nivå 1 tilsvarer 100 runder mens 4 tilsvarer 8 000.  

2. Skjære/kuttmotstand - Coup test (beskyttelsesnivå 0-5 / X) 
Denne metoden brukes til materialer som ikke sløver bladet, og merkes med beskyttelsesnivå 0-5. Dersom materialet påvirker bladet (eks. kuttbestandig materialer) vil det merkes med X. Kuttmotstanden måles ved antall omdreininger som skal til for roterende sirkelkniv med konstant hastighet skjærer gjennom hansken. Nivå 1 er 1,2 mens nivå 5 er 20 omdreininger.  '

3. Rivefasthet (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måles ut ifra kraften som er nødvendig for å rive i stykker materialet, med maksimal kraft på 75 N. Nivå 1 er 10 N mens nivå 4 er 75 N.  

4. Punkteringsmotstand (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken. Nivå 1 er 10 N og nivå 4 er 150 N. 

Beskyttelesesnivå  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Slitasjemotstand (runder) 

100 

500 

2000 

8000 

 

2. Skjærebestandighet (index) 

1,2 

2,5 

5 

10 

20 

3. Rivefasthet (newton) 

10 

25 

50 

75 

 

4. Punkteringsmotstand (newton) 

20 

50 

100 

150 

 

 

5. Kuttmotstand, ISO coup-test (beskyttelsesnivå A–F) 
Denne testen er valgfri, med mindre hanskematerialet sløvet bladet i test 2 (skjære/kuttemotstand). Da er det denne testen som er vesentlig. Testen måler kraft som kreves for å skjære gjennom materialet ved hjelp av et rektangulært blad i en tomodynamometer (TDM)

Beskyttelsesnivå 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Skjæremotstand (N) 

2 

5 

10 

15 

22 

30 

6. Støtdemping (beskyttelsesnivå P) 
Testen for beskyttelse mot støt testes på samme måte som beskyttelseshansker for motorsyklister. Det er kun håndflaten som kan testes med denne metoden. Resultatet i denne testen er enten godkjent eller ikke, P = godkjent (Pass), og betyr at overført kraft er mindre enn 9 kN i ett enkelt slag, og gjennomsnittet under 7 kN. 

Vinterhansker

Vinterhansker er designet for å beskytte hendene mot kulde, vind og fuktighet. De brukes for å forhindre nedkjøling og bevare fingerferdighet. Bruksområder kan være i kalde omgivelser som fryselager og skianlegg og til arbeid ute på høst og vinter som for eksempel snørydding eller vedlikehold av vei.  

Valg av vinterhansker gjøres som valg av ytterklær, er det kaldt velger du en tykkere hanske enn om det er lett høstvær.  Aktivitetsnivå vil også være med å bestemme hvor godt isolert hansken må være. Akkurat som du kler deg annerledes om du skal stå stille på en tribune å se på fotballkamp eller gå en lengre skitur.  Utover dette velger du vinterhanske ut fra hvilke miljø det er, vått eller tørt. 

Vi har vinterhansker med ulik grad av slitestyrke og kuttmotstand (se etter standard EN 388) avhengig av arbeidet du utfører, og ulik grad av kuldemotstand (EN 511).  

EN 511 testes i to ulike kuldesituasjoner, 1. hvor kaldt det er i luften (konveksjonskulde) og 2. direkte berøring av kalde gjenstander (kontaktkulde). Hvis det er relevant, kan hanskens motstand mot vann også måles (3). Resultatet blir en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

De 3 områdene standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

1. Konveksjonskulde (luft) (beskyttelsesnivå 0-4):  
Denne testen måler hanskens varmeisolasjonsegenskaper når den utsettes for kalde vinder. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4. 

2. Kontaktkulde  (beskyttelsesnivå 0-4): 
Testen viser til hvor mye varme man mister gjennom fysisk kontakt med et kaldt objekt, for eksempel snø.  Høyeste nivå er 4.  

3. Motstand mot vann (nivå 0-1) 
Tester om hansken er vanntett. Resultatet på testen er enten 0 eller 1.  
0 = vann trenger gjennom etter 30 minutters eksponering 
1 = vann trenger ikke gjennom etter 30 minutters eksponering 
Hansker som klassifiseres med 0, kan fortsatt ha vanntette egenskaper i mindre enn 30 minutter. 

Består tallkoden av X betyr at denne prøven ikke kan utføres på denne bestemte hansken.  

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

1. Slitestyrke (beskyttelsesnivå 0-4)  
Slitestyrken måles ved antall sliperunder (under trykk) som må til før man sliter hull i hansken. Nivå 1 tilsvarer 100 runder mens 4 tilsvarer 8 000.  

2. Skjære/kuttmotstand - Coup test (beskyttelsesnivå 0-5 / X) 
Denne metoden brukes til materialer som ikke sløver bladet, og merkes med beskyttelsesnivå 0-5. Dersom materialet påvirker bladet (eks. kuttbestandig materialer) vil det merkes med X. Kuttmotstanden måles ved antall omdreininger som skal til for roterende sirkelkniv med konstant hastighet skjærer gjennom hansken. Nivå 1 er 1,2 mens nivå 5 er 20 omdreininger.  '

3. Rivefasthet (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måles ut ifra kraften som er nødvendig for å rive i stykker materialet, med maksimal kraft på 75 N. Nivå 1 er 10 N mens nivå 4 er 75 N.  

4. Punkteringsmotstand (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken. Nivå 1 er 10 N og nivå 4 er 150 N. 

Beskyttelesesnivå  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Slitasjemotstand (runder) 

100 

500 

2000 

8000 

 

2. Skjærebestandighet (index) 

1,2 

2,5 

5 

10 

20 

3. Rivefasthet (newton) 

10 

25 

50 

75 

 

4. Punkteringsmotstand (newton) 

20 

50 

100 

150 

 

 

5. Kuttmotstand, ISO coup-test (beskyttelsesnivå A–F) 
Denne testen er valgfri, med mindre hanskematerialet sløvet bladet i test 2 (skjære/kuttemotstand). Da er det denne testen som er vesentlig. Testen måler kraft som kreves for å skjære gjennom materialet ved hjelp av et rektangulært blad i en tomodynamometer (TDM)

Beskyttelsesnivå 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Skjæremotstand (N) 

2 

5 

10 

15 

22 

30 

6. Støtdemping (beskyttelsesnivå P) 
Testen for beskyttelse mot støt testes på samme måte som beskyttelseshansker for motorsyklister. Det er kun håndflaten som kan testes med denne metoden. Resultatet i denne testen er enten godkjent eller ikke, P = godkjent (Pass), og betyr at overført kraft er mindre enn 9 kN i ett enkelt slag, og gjennomsnittet under 7 kN. 

Kjemikaliehansker

Kjemikaliehansker er designet for å beskytte hendene mot kjemiske stoffer. De gir en barriere mot korrosive stoffer og potensielt farlige kjemikalier. Kjemikaliehansker brukes i laboratorier, industri, verksteder ved håndtering av farlige stoffer for å minimere risikoen for kjemisk eksponering og skade på huden. Alle kjemikaliehansker er i prinsippet til engangsbruk for beskyttelse mot gjennomtrengende kjemikalier, men skiller seg fra "engangshansker" i tykkelse, (ofte) lengre gjennombruddstid, og noen har i tillegg høy slitestyrke og noe skjæremotstand (EN 388)

Hanskemateriale er viktig i valg av kjemikaliehanske. Latex har høy elastisitet, men kan gi problemer med allergi. Naturgummi er et mer miljøvennlig materialvalg, men som også kan gi problemer med allergi. Vinyl er et alternativ for de som har allergi som kun trenger lav kjemikaliebeskyttelse, mens nitril er et allergivennlig gummimateriale med høy gjennomtrengingsmotstand.   

EN 374 definerer krav til ytelse for hansker som beskytter brukeren mot kjemikalier og mikroorganismer. 

 

EN 374 definerer krav til ytelse for hansker som beskytter brukeren mot kjemikalier og mikroorganismer. Standarden er delt inn i 5 deler:

 • DEL 1: Terminologi og ytelseskrav for beskyttelse mot farlige kjemikalier (EN 374-1:2016)
 • DEL 2: Gjennomtrengingsmotstand (EN 374-2)
 • DEL 3: Gjennomtrengningsmotstand av flytende kjemikalier (EN 16523-1 (erstatter EN 374-3))
 • DEL 4: Motstand mot kjemisk nedbrytning (EN 374-4)
 • DEL 5: Beskyttelse mot mikroorganismer (EN 374-5)

Samlet forteller de ulike delene at hansken er tett (374-2), hvilke kjemikalier hansken er testet mot, hvor lang tid det tar før kjemikaliemolekylene trenger gjennom hanskemateriale (ikke nødvendigvis synlig) (16523-1) og hvor mye hansken mister sine beskyttelsesevner etter kontakt med kjemikalien(e) (374-4). I tillegg kan hansken testes mot sopp og virus (374-5).

Det viktigste å sjekke er at hansken faktisk beskytter mot de kjemikaliene (og evt. sopp, bakterier og virus) du trenger beskyttelse mot, og hvor lenge du kan bruke hansken før du må bytte.

Tester at hansken er fullstendig tett. På engangshansker testes hansken ved å fylle den med vann eller luft, hvis det lekker ut er hansken mangelfull. For at hansken skal kunne merkes med EN 374-1 så må denne testen være godkjent.

Måler hvor lang tid det tar for kjemikalier å trenge gjennom hansken på et molekylært nivå (under konstant kontakt).  Ytelsesnivået går fra 1-6 der nivå 1 har en gjennombruddstid på >10 min mens nivå 6 har >480 min.

Ytelesnivå

Gjennombruddstid (min)

1

 >10

2

 >30

3

>60

4

>120

5

>240

6

>480

 

Listen over kjemikalier som kan hanskene testes på:

 

KJEMIKALIE

 CAS

KLASSE

A

Metanol

67-56-1

Primær alkohol

B

Aceton

67-64-1

Ketone

C

Acetonitril

75-05-8

Nitrilforbindelse

D

Diklormetan

75-09-2

Klorert parafin

E

Karbondisulfid

75-15-0

Organisk svovelforbindelse

F

Toluen

108-88-3

Aromatisk hydrokarbon

G

Diethylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterosyklisk og eterforbindelse

I

Etylacetat

141-78-6

Ester

J

n-Heptane

142-82-5

Mettet hydrokarbon

K

Natriumhydroksid 40%

1310-73-2

Uorganisk base

L

Svovelsyre 96%

7664-93-9

Uorganisk mineralsyre, oksiderende

M

Salpetersyre 65%

7697-37-2

Uorganisk mineralsyre, oksiderende

N

Eddiksyre 99%

64-19-7

Organisk syre

O

Ammoniumhydroksid 25%

1336-21-6

Organisk base

P

Hydrogenperoksid 30%

7722-84-1

Peroksid

S

Hydrogenfluorsyre 40%

7664-39-3

Uorganisk mineralsyre

T

Formaldehyd 37%

50-00-0

Aldehyd

 

Resultatet av testen klassifiserer hanskene som Type A, B eller C under EN 374-1.

EN 374-1: Type A - Minimum 6 kjemikalier må oppnå minst ytelsesnivå 2 (>30 min).
EN 374-1: Type B - Minimum 3 kjemikalier må oppnå minst ytelsesnivå 2 (>30 min).
EN 374-1: Type C - Minimum 1 kjemikalie må oppnå minst ytelsesnivå 1 (>10 min).

Hvilke kjemikalier hansken er testet for vises i en bokstavkode. Eksempel:

I denne testen måles endringen i én eller flere beskyttende egenskaper på hansken på grunn av kontakt med kjemikalien hansken testes mot. Testen måler endringen i % på punkteringsmotstanden til hansken før kontakt med kjemikalien (i en time) og etter.

Denne testen måler beskyttelsen hansken har mot sopp, bakterier og virus. Emballasjen til hansken merkes med piktogrammet for mikrobiologisk fare for hansker som beskytter mot sopp og virus. Hvis hansken også tilfredsstiller kravene i virustestmetoden så vil det stå VIRUS under piktogrammet.

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

1. Slitestyrke (beskyttelsesnivå 0-4)  
Slitestyrken måles ved antall sliperunder (under trykk) som må til før man sliter hull i hansken. Nivå 1 tilsvarer 100 runder mens 4 tilsvarer 8 000.  

2. Skjære/kuttmotstand - Coup test (beskyttelsesnivå 0-5 / X) 
Denne metoden brukes til materialer som ikke sløver bladet, og merkes med beskyttelsesnivå 0-5. Dersom materialet påvirker bladet (eks. kuttbestandig materialer) vil det merkes med X. Kuttmotstanden måles ved antall omdreininger som skal til for roterende sirkelkniv med konstant hastighet skjærer gjennom hansken. Nivå 1 er 1,2 mens nivå 5 er 20 omdreininger.  '

3. Rivefasthet (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måles ut ifra kraften som er nødvendig for å rive i stykker materialet, med maksimal kraft på 75 N. Nivå 1 er 10 N mens nivå 4 er 75 N.  

4. Punkteringsmotstand (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken. Nivå 1 er 10 N og nivå 4 er 150 N. 

Beskyttelesesnivå  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Slitasjemotstand (runder) 

100 

500 

2000 

8000 

 

2. Skjærebestandighet (index) 

1,2 

2,5 

5 

10 

20 

3. Rivefasthet (newton) 

10 

25 

50 

75 

 

4. Punkteringsmotstand (newton) 

20 

50 

100 

150 

 

 

5. Kuttmotstand, ISO coup-test (beskyttelsesnivå A–F) 
Denne testen er valgfri, med mindre hanskematerialet sløvet bladet i test 2 (skjære/kuttemotstand). Da er det denne testen som er vesentlig. Testen måler kraft som kreves for å skjære gjennom materialet ved hjelp av et rektangulært blad i en tomodynamometer (TDM)

Beskyttelsesnivå 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Skjæremotstand (N) 

2 

5 

10 

15 

22 

30 

6. Støtdemping (beskyttelsesnivå P) 
Testen for beskyttelse mot støt testes på samme måte som beskyttelseshansker for motorsyklister. Det er kun håndflaten som kan testes med denne metoden. Resultatet i denne testen er enten godkjent eller ikke, P = godkjent (Pass), og betyr at overført kraft er mindre enn 9 kN i ett enkelt slag, og gjennomsnittet under 7 kN. 

Sveisehansker

Sveisehansker er tykke hansker laget i flammehemmende materialer utviklet for å gi den beste beskyttelsen mot høye temperaturer, gnister og sprut fra sveising og lignende arbeid, men fortsatt ha god fingerfølsomhet, slik at sveisere kan arbeide trygt og presist. Hanskene er avgjørende for å unngå brannskader og andre sveiserelaterte skader. 

EN 12477 (2001+ A1:2005) standarden beskriver hvordan hansker skal utformes for å gi hånd- og håndleddsbeskyttelse ved sveising og lignende arbeidssituasjoner.  Hanskene blir klassifisert som type A eller type B (i henhold til testresultatet i EN 388 og EN 407): 

Type A er hansker med høyere motstand, men med lavere fleksibilitet og fingerbevegelse. 

Type B er til hansker med lavere motstand, men med høyere fleksibilitet og fingerbevegelse. 

EN 407 er standarden som måler beskyttelse mot termiske risikoer (varme og/eller brann). Denne testen måler beskyttelsesnivået på 6 forskjellig områder, og resultatet blir en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

I tillegg til beskyttelse mot varme/brann så er hanskens motstandsdyktighet mot kutt og slitasje viktige parametere for en sveisehanske, dette måles i EN 388-standarden. Testen måler også her beskyttelsesnivået på 6 forskjellig områder, og resultatet blir en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

Beskyttelse mot antennelse (beskyttelsesnivå 0-4):  
Denne testen måler to ting; tiden det tar før hansken slutter å brenne etter antennelse og gløde etter antennelse. Nivå 1 er ≤20 s brennetid og ingen krav til glødetid, nivå 4 er ≤2 s brennetid og ≤5 s glødetid. OBS: Hansken må ikke komme i kant med åpne flammer hvis ikke hansken oppfyller minimum nivå 3.  

Motstand mot kontaktvarme (beskyttelsesnivå 0-4) 
Måler hvor mange grader hansken gir beskyttelse mot i 15 sekunder eller mer uten at innsiden av hansken varmes opp med mer enn 10 °C. Nivå 1 er 100 °C, mens Nivå 4 er 500 °C.  

Motstand mot konveksjonsvarme (beskyttelsesnivå 0-4) 

Måler hvor mange sekunder hansken kan forsinke en temperaturøkning på innsiden av hansken. Nivå 1 er ≥4 mens Nivå 4 er ≥18 

Motstand mot strålingsvarme (beskyttelsesnivå 0-4) 
Måler hvor mange sekunder hansken motstår termisk stråling før den når en gitt temperatur. Nivå 1 er ≥7 mens nivå 4 er ≥95 

Motstand mot sprut av smeltet metall (beskyttelsesnivå 0-4) 

Måler hvor mange dråper av smeltet metall som må til for å øke temperaturen mellom hanskematerialet og huden med 40 °C. Innerste lag på hansken blir inspisert og kan ikke vise noen tegn til hull eller smelting. Nivå 1 er ≥10 mens nivå 4 er ≥35.  

Motstand mot smeltet metall (beskyttelsesnivå 0-4) 
Måler hvor mange gram smeltet metall som skal til før “huden” blir skadet. Innerste lag på hansken blir inspisert og kan ikke vise noen tegn til hull eller smelting. Ytterste lag kan ikke antennes i løpet av testen dersom den skal godkjennes. Nivå 1 er 30 g mens nivå 4 er 200 g.  

 

Beskyttelsesnivå 

1 

2 

3 

4 

Beskyttelse mot antennelse (sekunder) 

<20 

<10 

<3 

<2 

Motstand mot kontaktvarme 

100 °C 

250 °C 

350 °C 

500 °C 

Motstand mot konveksjonsvarme (sekunder) 

<4 

<7 

<10 

<18 

Motstand mot strålingsvarme (sekunder) 

<5 

<30 

<90 

<150 

Motstand mot sprut av smeltet metall (antall) 

>5 

>15 

>25 

>35 

Motstand mot smeltet metall (gram) 

30 

60 

120 

200 

 

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

1. Slitestyrke (beskyttelsesnivå 0-4)  
Slitestyrken måles ved antall sliperunder (under trykk) som må til før man sliter hull i hansken. Nivå 1 tilsvarer 100 runder mens 4 tilsvarer 8 000.  

2. Skjære/kuttmotstand - Coup test (beskyttelsesnivå 0-5 / X) 
Denne metoden brukes til materialer som ikke sløver bladet, og merkes med beskyttelsesnivå 0-5. Dersom materialet påvirker bladet (eks. kuttbestandig materialer) vil det merkes med X. Kuttmotstanden måles ved antall omdreininger som skal til for roterende sirkelkniv med konstant hastighet skjærer gjennom hansken. Nivå 1 er 1,2 mens nivå 5 er 20 omdreininger.  '

3. Rivefasthet (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måles ut ifra kraften som er nødvendig for å rive i stykker materialet, med maksimal kraft på 75 N. Nivå 1 er 10 N mens nivå 4 er 75 N.  

4. Punkteringsmotstand (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken. Nivå 1 er 10 N og nivå 4 er 150 N. 

Beskyttelesesnivå  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Slitasjemotstand (runder) 

100 

500 

2000 

8000 

 

2. Skjærebestandighet (index) 

1,2 

2,5 

5 

10 

20 

3. Rivefasthet (newton) 

10 

25 

50 

75 

 

4. Punkteringsmotstand (newton) 

20 

50 

100 

150 

 

 

5. Kuttmotstand, ISO coup-test (beskyttelsesnivå A–F) 
Denne testen er valgfri, med mindre hanskematerialet sløvet bladet i test 2 (skjære/kuttemotstand). Da er det denne testen som er vesentlig. Testen måler kraft som kreves for å skjære gjennom materialet ved hjelp av et rektangulært blad i en tomodynamometer (TDM)

Beskyttelsesnivå 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Skjæremotstand (N) 

2 

5 

10 

15 

22 

30 

6. Støtdemping (beskyttelsesnivå P) 
Testen for beskyttelse mot støt testes på samme måte som beskyttelseshansker for motorsyklister. Det er kun håndflaten som kan testes med denne metoden. Resultatet i denne testen er enten godkjent eller ikke, P = godkjent (Pass), og betyr at overført kraft er mindre enn 9 kN i ett enkelt slag, og gjennomsnittet under 7 kN. 

Vibrasjonsdempende hansker

Vibrasjonsdempende hansker er designet for å redusere eksponeringen for vibrasjoner og støt som kan forårsake belastningsskader. Laget med dempende materialer som geleputer eller skum, beskytter de hender og ledd mot skadelige virkninger av vibrasjon fra verktøy og maskiner. Disse hanskene brukes ofte i industrier som bygg og anlegg, hvor arbeidere er utsatt for langvarig bruk av vibrerende verktøy som boremaskiner og slipeutstyr. Vibrasjonsdempende hansker bidrar til å beskytte arbeidstakernes helse og komfort under slike arbeidsforhold. 

Du får vibrasjonsdempende hansker med ulik beskyttelsesgrad mot kutt og slitasje, dette måles med EN 388-standarden. Denne testen måler beskyttelsesnivået på 6 forskjellig områder, og resultatet blir en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

1. Slitestyrke (beskyttelsesnivå 0-4)  
Slitestyrken måles ved antall sliperunder (under trykk) som må til før man sliter hull i hansken. Nivå 1 tilsvarer 100 runder mens 4 tilsvarer 8 000.  

2. Skjære/kuttmotstand - Coup test (beskyttelsesnivå 0-5 / X) 
Denne metoden brukes til materialer som ikke sløver bladet, og merkes med beskyttelsesnivå 0-5. Dersom materialet påvirker bladet (eks. kuttbestandig materialer) vil det merkes med X. Kuttmotstanden måles ved antall omdreininger som skal til for roterende sirkelkniv med konstant hastighet skjærer gjennom hansken. Nivå 1 er 1,2 mens nivå 5 er 20 omdreininger.  '

3. Rivefasthet (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måles ut ifra kraften som er nødvendig for å rive i stykker materialet, med maksimal kraft på 75 N. Nivå 1 er 10 N mens nivå 4 er 75 N.  

4. Punkteringsmotstand (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken. Nivå 1 er 10 N og nivå 4 er 150 N. 

Beskyttelesesnivå  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Slitasjemotstand (runder) 

100 

500 

2000 

8000 

 

2. Skjærebestandighet (index) 

1,2 

2,5 

5 

10 

20 

3. Rivefasthet (newton) 

10 

25 

50 

75 

 

4. Punkteringsmotstand (newton) 

20 

50 

100 

150 

 

 

5. Kuttmotstand, ISO coup-test (beskyttelsesnivå A–F) 
Denne testen er valgfri, med mindre hanskematerialet sløvet bladet i test 2 (skjære/kuttemotstand). Da er det denne testen som er vesentlig. Testen måler kraft som kreves for å skjære gjennom materialet ved hjelp av et rektangulært blad i en tomodynamometer (TDM)

Beskyttelsesnivå 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Skjæremotstand (N) 

2 

5 

10 

15 

22 

30 

6. Støtdemping (beskyttelsesnivå P) 
Testen for beskyttelse mot støt testes på samme måte som beskyttelseshansker for motorsyklister. Det er kun håndflaten som kan testes med denne metoden. Resultatet i denne testen er enten godkjent eller ikke, P = godkjent (Pass), og betyr at overført kraft er mindre enn 9 kN i ett enkelt slag, og gjennomsnittet under 7 kN. 

Kuttbeskyttende hansker

Kuttbeskyttende hansker kan bl.a. se ut som en monteringshanske, men her finner du økt beskyttelse mot kutt, rifter og stikk. Hver dag utsettes fingrene for små kutt som kan virke bagatellmessige, men som potensielt kan få alvorlige konsekvenser. Typisk i bruk i arbeid hvor det jobbes med skarpe gjenstander, som taktekker, blikkenslagere, plateindustri, stanseverksteder, på et lager etc. Invester i ansattes sikkerhet med våre kuttbeskyttende hansker – et smartere valg for en trygg arbeidsplass. 

De 6 områdene som standarden måler resulterer i en referansekode som beskriver beskyttelsesgraden på hansken. 

 

1. Slitestyrke (beskyttelsesnivå 0-4)  
Slitestyrken måles ved antall sliperunder (under trykk) som må til før man sliter hull i hansken. Nivå 1 tilsvarer 100 runder mens 4 tilsvarer 8 000.  

2. Skjære/kuttmotstand - Coup test (beskyttelsesnivå 0-5 / X) 
Denne metoden brukes til materialer som ikke sløver bladet, og merkes med beskyttelsesnivå 0-5. Dersom materialet påvirker bladet (eks. kuttbestandig materialer) vil det merkes med X. Kuttmotstanden måles ved antall omdreininger som skal til for roterende sirkelkniv med konstant hastighet skjærer gjennom hansken. Nivå 1 er 1,2 mens nivå 5 er 20 omdreininger.  '

3. Rivefasthet (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måles ut ifra kraften som er nødvendig for å rive i stykker materialet, med maksimal kraft på 75 N. Nivå 1 er 10 N mens nivå 4 er 75 N.  

4. Punkteringsmotstand (beskyttelsesnivå 0–4) 
Måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken. Nivå 1 er 10 N og nivå 4 er 150 N. 

Beskyttelesesnivå  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Slitasjemotstand (runder) 

100 

500 

2000 

8000 

 

2. Skjærebestandighet (index) 

1,2 

2,5 

5 

10 

20 

3. Rivefasthet (newton) 

10 

25 

50 

75 

 

4. Punkteringsmotstand (newton) 

20 

50 

100 

150 

 

 

5. Kuttmotstand, ISO coup-test (beskyttelsesnivå A–F) 
Denne testen er valgfri, med mindre hanskematerialet sløvet bladet i test 2 (skjære/kuttemotstand). Da er det denne testen som er vesentlig. Testen måler kraft som kreves for å skjære gjennom materialet ved hjelp av et rektangulært blad i en tomodynamometer (TDM)

Beskyttelsesnivå 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Skjæremotstand (N) 

2 

5 

10 

15 

22 

30 

6. Støtdemping (beskyttelsesnivå P) 
Testen for beskyttelse mot støt testes på samme måte som beskyttelseshansker for motorsyklister. Det er kun håndflaten som kan testes med denne metoden. Resultatet i denne testen er enten godkjent eller ikke, P = godkjent (Pass), og betyr at overført kraft er mindre enn 9 kN i ett enkelt slag, og gjennomsnittet under 7 kN. 

Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring
Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring